Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Химремонтстрой АД

Строителство, реконструкция, модернизация, основни ремонти

Кои сме ние?

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД – 45 години промишлено строителство

Вече 45 години български и чужди фирми и институции избират Химремонтстрой АД като опитен и надежден партньор в изпълнението на големи и малки обекти в индустрията и обществения сектор. Днес можем с гордост да заявим, че фирмата ни е участвала в някои от най-значимите инвестиционни проекти в страната в сферата на енергетиката, металургията, минното дело, нефтохимическата промишленост, екологията и др.

45 + 45 + 45 + 45 + Години

Защо да изберете нас?

Експерти и професионалисти

изграждане на обекти от промишленото и гражданското строителство, включително земно-изкопни работи, бетонови работи, работи по част Конструктивна и Архитектурна, монтаж на метални конструкции, машини и оборудване, пусково-наладъчни работи

100% гаранция за удовлетвореност

проектиране съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Проекти

изпълнение на проекти за енергийна ефективност и опазване на околната среда: инсталации за сероочистка за ТЕЦ, инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници, регионални депа за битови отпадъци, саниране на обществени и административни сгради

Производство

производство и търговия с електрическа енергия, консултации

Оборудване

осигуряване на механизация за транспорт и строителство, вкл. подемна и земекопна техника

Пристанищна дейност

пристанищна дейност: товаро-разтоварни и съпътстващи услуги

Услуги

Услуги, които предлагаме

Собствено производство

Стоманени конструкции

Технологично оборудване, вкл. обикновени съдове и съдове под налягане, лентови конвейери, топлообменници, реактори, резервоари и др.

Тръбопроводи и газоходи

Резервоари за съхранение на петролни продукти

Машини за механична обработка: ексцентрикови преси, гилотинни ножици, валове за огъване на метални листи

Инсталации за преработка и утилизация на износени автомобилни гуми

Гуми и технически каучукови изделия

Доставка

Свържете се с нас

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас 

Брошура