Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Нефто-преработвателна промишленост

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
II. 
Нефто-преработвателна промишленост
1
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД 
Подизпълнител на Балкани – ЛК ЕООД
Проект Комплекс за хидрокрекинг H&VG Oil. Шифър 248.
  – преместване на действащи тръбопроводи на новоизградена естакада по път №3 и №4 над път №11 на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД 
2
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД 
Главен изпълнител
Резервоар Т-501
 –   проектиране, производство, доставка и монтаж
3
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД 
Главен изпълнител
Топлообменници Е-501; Е 502 А/B/C; Е-504
  – проектиране, производство и доставка на обекта
4
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД 
Главен изпълнител
Колона C – 501 за възел за регенерация MDEA
 – проектиране, производство и доставка на обекта
5
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД 
Главен изпълнител
Реконструкция на AD-5 и VDM-1 в AVD-1, Кожухотръбни топлобменници – 4бр. NT-137 А/B; NT 138 A/B
 – проектиране и производство съгласно стандарт ASME BPVC, част VIII, разд. 1;
 – доставка на обекта
6
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД 
Главен изпълнител
Колони – Дебутанизатор Т02 – 1бр. и Депропанизатор Т03 – 1бр. за Сярно-кисело алкилиране
  – проектиране и производство съгласно стандарт ASME BPVC, част VIII, разд. 1;
 – доставка на обекта
7
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД 
Главен изпълнител
Кожухотръбни топлообменници 15 бр., заедно с резервни части за 2 годишна експлоатация за Сярно-кисело алкилиране
 – проектиране, производство по стандарти ASME и TEMA;
 – доставка на обекта
8
Проджеко България АД
Главен изпълнител
Изработка на 7бр. радиантни серпентини за модернизация на рафинерия в Русия
9
JGC/КазМунайГаз
Подизпълнител на ФЕИ Йокохама, Япония
Проект за реконструкция на Рафинерия Атирау, Казахстан
 – изготвяне на заводски чертежи, производство и доставка на 4 броя пещи за Уредба за хидрообработка на дизел / отстраняване на парафин и за Отделение за хидрообработка на нафта на бензинова уредба
Брошура