Циментова промишленост

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
VII. 
Циментова промишленост
1
ТИТАН Златна Панега цимент АД
Главен изпълнител
Реконструкция на циментов завод ТИТАН Златна Панега
Брошура