Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Минно-преработвателна промишленост

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
III. 
Минно-преработвателна промишленост
1
Челопеч Майнинг ЕАД
Главен изпълнител
Зона 15 – Закрит склад за медно-златен концентрат
 – земно-изкопни, бетонови работи и работи по част Конструктивна
2
Челопеч Майнинг ЕАД
Главен изпълнител
Проект Сгъстител за хвост
  – изработка и доставка на резервоари
3
Челопеч Майнинг ЕАД
Главен изпълнител
Проект за етапна рециркулация по време на флотацията
 – изработка и доставка на Пеноотделител
4
Челопеч Майнинг ЕАД
Главен изпълнител
Проект 76 – Инсталация за подготовка на смес за запълване на иззетите камери
 – проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции и резервоари;
 – монтаж технологично оборудване;
 – доставка и монтаж тръбопроводи, вкл. арматура;
 – изолации
5
Челопеч Майнинг ЕАД
Подизпълнител на ОТОКУМПУ
Изграждане на инсталация от флотационни клетки
Брошура