Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Енергетика

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
IV. 
Енергетика
1
Топлофикация София ЕАД
Главен изпълнител
Ремонт на тръбопровод за омекотена вода – Клон Б в ТР София Изток
2
ТЕЦ Марица Изток 2
Главен изпълнител
Доставка на закрепващи елементи за бетон
3
ТЕЦ Бобов дол ЕАД
Главен изпълнител
Проектиране и изработка на Пароовлажнители
4
ТЕЦ Бобов дол ЕАД
Главен подизпълнител на Ер Ликид – Франция 
Изграждане на Сероочистваща инсталация
5
ТЕЦ AES Гълъбово (ТЕЦ Марица Изток 1)
Подизпълнител на Алстом Германия
Проект Инсталация за сероочистка
 – Транспортьор за пепелина – носеща метална конструкция – работен проект, производство и доставка на метални конструкции;
 – Метални опори за газоходи димен газ – работен проект, производство, доставка и монтаж на метални конструкции;
 – Метални конструкции за спомагателен котел – монтаж
6
ТЕЦ AES Гълъбово (ТЕЦ Марица Изток 1)
Подизпълнител на Алстом Италия
Проект Инсталации за сероочистка. Изграждане на абсорбери и резервоари
 – изработка и монтаж на 2 бр. абсорбери – кулообразни съоръжения с диаметър в основата 21м и височина 51м
7
ТЕЦ Марица Изток 2
Главен подизпълнител на ФАМ България
Проект Изграждане на сероочистваща инсталация
 – производство, доставка и монтаж на 3 бр. силози за варовик, платформи над тях и Кула за кофов елеватор
8
ТЕЦ Ейбъртоо, Великобритания
Подизпълнител на АЛСТОМ Норвегия
Производство на метални конструкции, възли и детайли за електростатичен филтър
9
НЕК ЕАД – Клон ВЕЦ група Родопи
Главен изпълнител
Доставка и пускане в експлоатация на вертикален струг UMARO за обработка на едрогабаритни детайли; направа на фундамент
10
ТЕЦ Мънипойнт, Северна Ирландия
Подизпълнител на КОХ – Германия
Изработка на метални конструкции за тръбни транспортьори
11
ТЕЦ Марица Изток 2
Главен изпълнител
Доставка на брони и гребла за Прахоприготвящи системи 
12
НЕК ЕАД – Клон ВЕЦ група Родопи
Главен изпълнител
Маслоoхладители за ВЕЦ Момина Клисура – работен проект, производство, доставка, монтаж 
13
НЕК ЕАД – Клон ВЕЦ група Родопи
Главен изпълнител
Проект Рехабилитация на Помпена станция Тошков чарк
– работен проект, производство, доставка, монтаж, наладка и пускане в експлоатация 
14
Министерството на мините и енергетиката на Екваториална Гвинея
Подизпълнител на Якобсен електро ас – Норвегия
Резервоари за 22MW Дизелова ЕЦ в Бата (5м³, 16м³, 35м³, 55м³, 100м³, 300м³, 500м³, 1500м³)
 – работен проект, изработка, доставка и монтаж на обекта
15
ТЕЦ Ас Понтес, Испания  
Подизпълнител на АЛСТОМ Пауър Швеция 
Проект Рехабилитация и разширяване на съществуващ електростатичен филтър
 – заводски чертежи, производство и доставка на метални конструкции 
16
Булгаргаз АД
Главен изпълнител
Проект Индивидуална сепарация и техническа обвръзка с Площадка за разходомери в Подземно газохранилище Чирен – с. Чирен, общ. Враца
 – доставка и монтаж
Брошура