Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Химическа промишленост

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
V. 
Химическа промишленост
1
Ер Ликид България ЕООД
Главен изпълнител
Проект Модернизация на технологично оборудване, Подмяна на Въздушен и Кислороден компресор в Машинна зала
 – част Строително-конструктивна, вкл. работен проект, СМР, монтаж на оборудване
2
Ер Ликид България ЕООД
Главен изпълнител
Проект Модернизация на технологично оборудване, Подмяна на Въздушен компресор в Машинна зала
 – част Строително-конструктивна, вкл. работен проект, СМР, монтаж на оборудване
Брошура