Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Екология

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
VIII. 
Екология
1
Екопроекти ЕООД – гр. Димово
Главен изпълнител
Парокотелно с горивно стопанство за ПК-4 и Пневматичен транспорт и съхранение на люспи за Инсталация за производство на биодизел – гр. Димово
 – изработка и монтаж на метални конструкции;
 – строителни работи;
 – монтаж технологично оборудване 
2
ЕНСЕ ТЕЦ Навия, Испания  
Подизпълнител на АЛСТОМ Финландия 
Производство на оборудване за електростатичен филтър за производство на електроенергия от биомаса
3
Консорциум за енергийна ефективност ДЗЗД 
Главен изпълнител
Извършване на строително-монтажни работи за енергоефективно саниране на училищни сгради в Р. България, Лот 2 – Централен район – Ловеч, Плевен, Хасково
Брошура