Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Хидро-технически съоръжения

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
VI. 
Хидро-технически съоръжения
1
Община Белене
Главен изпълнител
Укрепване на десен бряг на р. Дунав в участъка на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в УПИ XVII, кв. 8 „в“ по план на гр. Белене
2
Напоителни системи ЕАД
Главен изпълнител
Ремонт на Дунавски диги – Козлодуйска низина, от км 687+511 до км 691+301, землищата на гр. Козлодуй и с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца
3
Напоителни системи ЕАД
Главен изпълнител
Корекция на р. Искър – възстановяване на разрушен участък по лява берма с дължина 208м, землище на с. Брегаре – с. Ореховица, Община Долна Митрополия, област Плевен
Брошура