Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Други

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
X. 
Други
1
Майкромет ООД – гр. Белене 
Главен изпълнител
Реконструкция на съществуващ бояджийски цех в щанцов цех с битова част – гр. Белене по Проект Красива България
2
ДАНА ООД 
Главен изпълнител
Проект Мебелна къща – гр. Враца
 – идеен, технически и работен проект;
 – изработка на метални конструкции;
 – строително-монтажни работи
3
ЕнерСис АД
Подизпълнител на Тангра ООД
Комин за Цех К-23А
 – проектиране, изработка и монтаж
4
СИД ПАК България АД
Главен изпълнител
Ремонтно-строителни работи по сградата на РМЗ, кв. Илиянци, гр. София
5
Агрико България ООД 
Главен изпълнител
Реконструкция на съществуваща сграда в склад за съхранение и линия за преработване на картофи
 – проектиране и изграждане
Държавният секретар по Вътрешни и външни работи на Нейно Величество, чрез Посолството на Обединеното кралство в София
Главен изпълнител
Хале за щателна митническа проверка при ГКПП Малко Търново
 – проектиране и изграждане на съоръжения за инспектиране на превозни средства
6
Ел Би Булгарикум ЕАД – гр. Видин
Главен изпълнител
Реконструкция на ремонтна работилница в Котелна централа високо налягане и външни връзки към нея
Брошура