Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Металургия

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
I. 
Металургия
1
Аурубис България АД – гр. Пирдоп
Главен изпълнител
 – Механо-монтажни работи в Сушилно и Абсорбционно отделения на Линии 1 и 2, Производство сярна киселина;
 – Капитален ремонт 2012;
 – Изработка, доставка и монтаж  на фланцова връзка DN 1200;
 – Подмяна тръби DN400 с DN500 от охладителна система на ПСК 
2
Аурубис България АД – гр. Пирдоп
Главен изпълнител
Изработка, демонтаж, монтаж на Газоходи изход Линии 1 и 2, Производство сярна киселина
3
Кумерио Мед АД
Главен изпълнител
Проект IN 160 – Нова рафинерия
 – проектиране, изработка, доставка и монтаж на неръждаеми резервоари с бъркалки
4
Стомана Индъстри АД – гр. Перник
Главен подизпълнител на Ер Ликид – Франция 
Проект Основен топлообменник и обшивка на помпи
 – работен проект по част Строително-конструктивна
 – изработка на метални конструкции към топлообменника и монтаж на оборудване
5
Кумерио Мед АД – гр. Пирдоп
Главен изпълнител
Проект IN.152 – Модернизация на Линия 2 в Производство на сярна киселина – Ново абсорбционно отделение, Междинен и Краен абсорбер, помпени резервоари и неръждаеми тръбопроводи от материал SANDVIK
 – проектиране, изработка, доставка и монтаж
6
София Мед АД
Главен изпълнител
Реконструкция на Котел-утилизатор
 – изготвяне на работен проект и строително-монтажни работи
7
Кремиковци АД
Главен изпълнител
Реконструкция на Котел-утилизатор
 – изготвяне на работен проект и строително-монтажни работи
8
Кумерио Мед АД – гр. Пирдоп
Главен изпълнител
Инвестиционен проект IN.141 – Изпарителен охладител след 2ри конвертор в цех Металургично производство
 – проектиране;
 – изработка и доставка на метални конструкции, Изпарителен охладител, газоходи;
 – доставка на електроматериали и КИП оборудване;
 –  демонтажни и монтажни работи
9
Кремиковци АД
Главен изпълнител
Изграждане на радианти
10
ЮМИКОР Мед АД
Главен изпълнител
Инвестиционен проект IN.048 – Нова инсталация за пречистване на отпадни води
 – монтаж и пускане в експлоатация на оборудване;
 – доставка и монтаж на тръбопроводи;
 – производство и монтаж на метални конструкции;
 – монтаж и пускане в експлоатация на поточни и самостоятелни уреди
11
София Мед АД
Главен изпълнител
 – Машинни монтажи за Режеща линия ASMAG, Охлаждащ тунел KURBEL, Ролганг, новата Шлайфаща машина на Валцовъчния цех;
 – Строително-монтажни работи по нови водопроводи;
 – Производство и монтаж за Сградата на химико-физическата инсталация;
 – Фундамент на Обезпрашителната инсталация
12
София Мед АД
Главен изпълнител
 – Производство и монтаж на метални конструкции за пластинчат транспортьор, лентови транспортьори, циклон, ръкавен филтър, къща за сортиране на отпадъци;
 – Механичен монтаж на Шредер, лентови транспортьори (8 бр.) и пластинчат транспортьор.
 – Монтаж тръбопроводи, хидравлична станция. 
13
ЮМИКОР Мед АД 
Главен подизпълнител на Петробау Инженьор България ЕООД
 – Производство, доставка и монтаж на Сушилна кула и Помпен резервоар;
 – Доставка и монтаж на тръбопроводи и оборудване за Нова помпена станция;
 – Производство, доставка и монтаж на Топлообменник 551.TO.02
14
ОЦК АД – гр. Кърджали
Главен изпълнител
Проект Модернизация на цинково производство – внедряване на технология на испанската фирма „Астуриана де Цинк”, с цел подобряване общото извличане на цинка и намаляване разходите за закупуване на цинков концентрат чрез обработка на цинкови ферити и остатъци от пречиствателни станции
 – работен проект;
 – производство, доставка и монтаж на метални конструкции и оборудване;
 – строителни работи по всички части в Цех Ярозит
15
Кремиковци АД
Главен изпълнител
Проект АДЗ – Бункерна естакада
 – изкопи, полагане на бетон, армировка;
 – изработка и монтаж на метални конструкции
Брошура