Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Целулозно-хартиена промишленост

No.
Клиент
Изпълнител/
Подизпълнител
Описание на проекта
IX. 
Целулозно-хартиена промишленост
1
Свилоцел ЕАД
Главен изпълнител
Паропровод захранващ СВИЛОЗА ЯРН ЕООД с пара 0,5 МРа от колектор 0,5 МРа  на Содорегенерационен котел на СВИЛОЦЕЛ ЕАД
Брошура